JE BENT MEER is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder inschrijvingsnummer 57180717. Op de dienstverlening van JE BENT MEER zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kun je hier raadplegen.