VERGOEDINGEN 2020

JE BENT MEER is aangesloten bij de beroepsvereniging VIV en koepelorganisatie RBCZ. De kosten van de sessie kun je geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen bij meer dan 25 zorgverzekeraars in Nederland. Het is raadzaam om bij je zorgverzekering te informeren naar de mogelijkheden binnen je (aanvullende) polis. Hierbij een overzicht van de zorgverzekeraars die onze individuele psychosociale therapie (deels) vergoeden in 2020. Let wel: de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de hoogte van je aanvullende verzekering. Houd er ook rekening mee dat collectief afgesloten polissen anders kunnen uitbetalen dan particulier afgesloten polissen. De factuur krijg je na iedere sessie toegezonden, waarna je deze ter declaratie kunt aanbieden bij de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars:

Onder de noemer ‘natuurlijke geneeswijzen‘:
* Coöperatie Menzis : Menzis, AnderZorg, Hema en PMA

Onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen‘:
* CZ groep : CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra
* Achmea groep : Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life zorgverzekeringen, De Friesland en OZF Zorgverzekeraar
* Coöperatie VGZ: VGZ, Bewuzt, Promovendum, National Academic, Aevitae, Besured, IZZ, Univé, ZEKUR en UMC

Onder de noemer ‘integrale zorg‘:
* ONVZ : ONVZ, VvAA, PNOzorg

Indien u bij uw zorgverzekering wilt informeren voor welke vergoeding u in aanmerking komt, zijn de volgende gegevens handig om bij de hand te hebben:

 • AGB-code praktijk JE BENT MEER : 90-56567
 • AGB-code zorgverlener C.P.M. de Graaff : 90-047993
 • Registratienummer beroepsvereniging VIV : 1907749
 • Registratienummer koepelorganisatie RBCZ : 505028R
 • Behandelprestatiecode : 24504 (= overige psychosociale therapie)

Wat er niet wordt vergoed door zorgverzekeraars:

 • relatietherapie
 • workshops & trainingen
 • zakelijke coaching

VIV is de beroepsvereniging voor coaches en therapeuten en heeft afspraken met meer dan 25 zorgverzekeraars in Nederland. De VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) is een beroepsvereniging opgericht in 1999. De VIV richt zich op mensen die beroepsmatig werken als therapeut, coach en/of trainer en die een holistische behandelwijze uitoefenen voor particulieren en/of bedrijven, waarbij ‘vitaliteit’ op alle niveaus centraal staat.

Doelstelling

De VIV is de beroepsvereniging voor elke therapeut, behandelaar, coach of trainer die beroepsmatig betrokken is bij het begrip vitaliteit en die qua werkmethodiek uitgaat van een integrale (holistische: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) benadering hiervan. Het is de taak van de VIV om de belangen van haar leden te behartigen.

De VIV tracht de doelstelling te bereiken met de volgende middelen:

 • Het geven van bekendheid aan de vitaliteitkunde of één van de hierboven omschreven deelvakgebieden.
 • Het openstellen van het VIV-ledenregister voor degenen die de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden op deskundige wijze uitoefenen, een en ander volgens de richtlijnen en inzichten van de VIV.
 • Het bevorderen en ontwikkelen van normen voor opleidingen in de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden.
 • Het stellen van regels voor een verantwoorde beoefening van vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden door de geregistreerde VIV-leden en het houden van toezicht op de naleving daarvan, zoals verwoord in de beroepscode en het klachten- en tuchtreglement.
 • Het onderhouden van contacten met de overheid en andere disciplines.
 • Het komen tot overeenkomsten met zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Voor meer informatie over VIV, klik hier voor de website.