Informatie
JE BENT MEER doet haar uiterste best om bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren. De informatie op deze site is dan ook met grote zorg samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. Iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden of eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie op deze site sluit JE BENT MEER uit.

Bronnen van derden
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker van deze site. JE BENT MEER draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden, die via deze site toegankelijk zijn.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij JE BENT MEER, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van JE BENT MEER.

Nederlands recht
Op de site van JE BENT MEER en deze disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing.