FAQ items aan het laden...

over NLP

over NLP2018-04-25T20:35:53+01:00

Over NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is in de jaren 70 door Richard Bandler en John Grinder bedacht. NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Met NLP ben je in staat om op korte termijn het beste in jezelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen en wat je daarmee bereikt.

Ieder kiest uit de NLP gereedschapskist díe hulpmiddelen die voor die situatie het meest geëigend zijn. Het gaat bij NLP om balans en het evenwicht tussen Hebben en Zijn.

NLP

Bron: Rutger Spaans | https://rspaans.nl/

Uitgangspunten

Wij krijgen informatie binnen via onze vijf zintuigen (Neuro). Onze hersenen zijn onze computer en die geeft betekenis aan wat er binnenkomt. Hierin volgt de computer een bepaald programma (Programmeren) waardoor het een persoonlijke betekenis krijgt. Dit uiten we vervolgens zowel verbaal als non-verbaal (Linguïstisch).

NLP geeft inzicht in hoe je waarneemt, hoe je een persoonlijk ‘model van de wereld’ opbouwt en hoe je dat laatste tot uitdrukking brengt in gedrag, emoties en taal. NLP is een effectieve manier om snel tot de kern van het probleem te komen. Door gerichte ervaringsoefeningen kan er direct wat aan gedaan worden.

Wat kun je ermee?

Met behulp van NLP krijg je inzicht in hoe jij doet wat je doet, maar leer je tevens patronen herkennen bij anderen. Hierdoor wordt effectievere communicatie mogelijk.

Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

  • orde op zaken stellen;
  • gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid;
  • doelgericht met anderen omgaan en werken;
  • inwinnen van informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen;
  • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt;
  • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen;
  • aanwenden van inzichten en vaardigheden om dingen voor elkaar te krijgen;
  • beter oplossen van conflicten (zowel in zichzelf als met anderen);
  • leven in plaats van overleven.