Wat is een kennismakingsgesprek?
In het gratis kennismakingsgesprek vertel jij waar wij je mee kunnen ondersteunen, adviseren dan wel begeleiden. De coachvraag wordt geformuleerd en daarna delen wij het mogelijke behandelplan.

Wat moet ik mij voorstellen bij een coachingstraject?
Een coachingstraject is een schakeling van een serie coachingsessies die op regelmatige basis plaatsvinden. Wij motiveren, stimuleren en inspireren door het stellen van vragen en bieden ervaringsoefeningen en thuisopdrachten.

Wat kan ik verwachten van een coachingsessie?
Er wordt met zorgvuldigheid gekeken naar dat wat er speelt en adequaat, snel en kwalitatief ingespeeld op dat wat er aan de hand is. Er wordt altijd naar een bepaald doel toegewerkt. Vele cliënten gingen je voor. Zie de recensies.

Is coaching voor mij geschikt?
Onze coaching is niets anders dan jou begeleiden naar je gewenste doelen en in dat opzicht voor iedereen geschikt.

Kan ik mijn afspraak annuleren of verzetten?
Je kunt je afspraak tot 24 uur vóór de gemaakte afspraak kosteloos annuleren of verzetten. Wordt daarna een annulering of verzetting gedaan, dan wordt 100% van de sessie in rekening gebracht.

Coachen jullie ook kinderen?
Wij coachen vooral de relatie ouder-kind met betrekking tot opvoeding. Maar ook voor jonge mensen tussen 15 en 25 jaar die niet weten wat ze willen kan coaching verhelderend zijn.

Wat betekent het als je Body & Mind Language Coach / Trainer bent?

 • Een Body & Mind Language Coach / Trainer:
 • Luistert zonder oordeel.
 • Waardeert wat zich aandient en werkt met die informatie.
 • Ziet een probleem als een stagnatie en onderdeel van een proces.
 • Ziet het lichaam als grootste informatiebron.
 • Zet non-verbale interventies in als reactie op verbale uitingen.
 • Zet houding, beweging en gebaar in om de échte hulpvraag helder te krijgen.
 • Laat de verantwoordelijkheid voor het eigen leven bij de klant.
 • Weet oprechtheid te combineren met tact en mildheid.
 • Staat open voor intuïtie en inspiratie, beelden en ingevingen.
 • Bezit speelsheid (creativiteit) en humor.