over kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten en het kernkwadrant is een model, bedacht door bedrijfskundige Daniel Ofman, dat op een makkelijke en inzichtelijke manier (kern)kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van mensen zichtbaar kan maken.

Onze  ervaring is dat het inzetten van kernkwaliteiten en het kernkwadrant, zeker in het begin van een coachtraject, veel inzicht in gedrag, patronen en kwaliteiten geeft en bovendien niet te “zweverig” overkomt. Het is dan ook in een zakelijk omgeving uitstekend te gebruiken.

picture3

Uitgangspunten
Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model beschrijft hun onderlinge samenhang.

Kernkwaliteiten zijn de specifieke eigenschappen die een persoon kenmerken. In tegenstelling tot vaardigheden die aangeleerd zijn, zijn kernkwaliteiten aangeboren eigenschappen.
De valkuil is een eigenschap die een doorgeschoten vorm is van een kernkwaliteit en wordt ook wel vervorming genoemd. In stress situaties, wanneer iemand onder druk wordt gezet, is de natuurlijke reactie van een mens om zijn kernkwaliteiten meer in te zetten, met het risico om door te schieten in de valkuil.
De uitdaging is eigenschap die het tegenovergestelde is van iemands valkuil. Deze kwaliteit is een goede aanvulling op iemands kernkwaliteit.
De allergie is datgene dat iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart. Daarnaast is deze allergie een doorgeschoten vorm van de uitdaging. Volgens Ofman kun je daarom veel leren over jezelf wanneer je je aan bepaalde mensen ergert.

Wat kun je ermee?

Ieder model is een versimpelde weergave van de werkelijk. Zo ook het model van Ofman. De aanname achter het model dat ieder mens goede kanten heeft (kernkwaliteiten) en vervormingen daarvan (te veel van het goede). Wanneer je erin slaagt om je uitdaging te ontwikkelen,heb je een dubbele kwaliteit. Dit is een positieve combinatie van de kernkwaliteit en de uitdaging. Hierdoor loop je minder kans om in je valkuil te belanden.

Lianne de Graaff is Kern Kwadranten Trainer logo